Om

Om

 
Foto: Henrietta Asplund

Foto: Henrietta Asplund

Martin Oscarsson

Martin Oscarsson är psykolog och författare till boken Tio i tolv. Tio i tolv förklarar varför nyårslöften är ett smart sätt att komma igång med nya vanor och överge gamla. Med hjälp av studier och undersökningar inom bland annat målsättning, rutiner och prokrastinering får läsaren kunskap om hur hen lättare kan lyckas med en förändring. Intressanta rön om svenskars egna nyårslöften presenteras, varvat med handfasta tips för att lättare uppnå mål – vare sig det handlar om nyårslöften eller en nystart efter semestern.

Tio i tolv bygger på världens största vetenskapliga studie kring människors nyårslöften, utförd av Per Carlbring, Alexander Rozental och Martin Oscarsson vid Stockholms universitet. I studien deltog närmare 1 100 svenskar som avlagt ett eller flera nyårslöften. Under ett år fick de regelbundet rapportera såväl framsteg som bakslag, och därtill hur eventuella framsteg och bakslag påverkade deras mående. En av de viktigaste slutsatserna man kunde dra från studien var att nyårslöften kan vara ett effektivt sätt att genomföra en beteendeförändring - efter tolv månader var det över hälften av de svarande som fortfarande upplevde att de höll fast vid sina nyårslöften.

Läs mer om boken här. Är ni intresserade av en föreläsning om psykologin kring nyårslöften? Klicka här.